Björn Rothpfeffer tog sin juristexamen vid Umeå Universitet år 2011. Efter praktik på Försvarsadvokaterna anställdes han år 2011 på Advokatfirman Althin där han arbetade fram till att han den 1 september 2018 blev delägare i Olsson Lilja Advokater.

Björn åtar sig uppdrag som försvarsadvokat (även ekobrott) och målsägandebiträde.

Kontaktuppgifter: