Moa Knuuttila studerade och tog sin examen i juridik vid Stockholms universitet. Inom ramen för juristprogrammet studerade hon vid University of Michigan och praktiserade vid FN:s högkvarter i New York. Efter studierna arbetade Moa på Migrationsverket och en annan humanjuridisk advokatbyrå i Stockholm. I mars 2020 anslöt hon sig till Olsson Lilja Advokater.

Moa arbetar inom byråns samtliga områden, vilket innebär att hon åtar sig uppdrag som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV).

Kontaktuppgifter: