26 januari
Föreläsning i ekonomisk kriminalitet med professor Teresa Simon Almendal med tema "Gränslandet mellan skattebrott och skatteflykt".

5 februari
Advokatbyråns verksamhet startas av Henrik Olsson Lilja. Simon Kjellstrand anställs som biträdande jurist.

16 mars
Föreläsning i Östersund för Norra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund med tema "Näringsförbud och företagsbot".

22 mars
Föreläsning i Linköping för Östra avdelningen av Sveriges Advokatsamfund med tema "Retorik".

23 mars
Nätverksmöte i ekonomisk kriminalitet med kammaråklagarna Jerker Asplund och Jonas Svanfeldt med tema "Förskingring och trolöshet mot huvudman".

19 – 20 april
Grundkurs i ekobrott för advokatsamfundet med hovrättsrådet Per G Hansson och ekorevisor Henrik Lund och Lena Hjelm.

26 april
Föreläsning i Växjö för Centrumadvokaterna med tema "Förhörssituationer under förundersökningen och i domstol".

1 juni
Nätverksmöte i ekonomisk kriminalitet med advokaten Urban Båvestam med tema "Gränslandet mellan styrelseansvar enligt aktiebolagsrätten och straffrätten".

7 – 8 juni
Grundkurs i ekobrott för advokatsamfundet med hovrättsrådet Per G Hansson och ekorevisor Henrik Lund och Lena Hjelm.

20 augusti
Marianna Vergari anställs som biträdande jurist.

31 augusti
Kurs med temat "bedrägeri, förskingring och trolöshet mot huvudman" för BG Institute.

1 september
Sofie Jeppsson och Björn Rothpfeffer tillträder som delägare.

7 september 
Nätverksmöte i ekonomisk kriminalitet med advokaten Per E Samuelsson med tema "Förhör av vittnen och i synnerhet sakkunniga i ekomål".

1 oktober
Mathilda Blom anställs som advokat.

6–7 oktober
Byråkonferens på Landsorts fyr.

10 oktober
Kurs med temat "Retorik i rätten" för Humana AB.

11 oktober
Medverkade som utställare vid Juristdagarnas arbetsmarknadsmässa i Stockholm.

24 oktober
Kurs med temat "Övertyga i rättssalen" för Foyen Advokatfirma. 

Medverkade även, som första brottmålsbyrå någonsin, som utställare vid Juridiska Föreningen i Lunds arbetsmarknadsmässa (JiA-mässan).

14 december
Kurs med temat "Försvararens uppdrag" för Fakultetskurser.

7 november
Henrik Olsson Lilja utses till expert i utredningen om effektivare regler för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08).

16 november
Kurs med temat "straffprocessen i hovrätten" för BG Institute.