Jan Tibbling studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand år 1990. Han tog en master i europeiska studier vid Katolska universitet i Leuven i Belgien 1994. Han har genomfört notarietjänstgöring vid Nacka tingsrätt och har arbetat som affärsjurist på olika advokatbyråer, senast Advokatfirman Lindberg och Saxon, under perioden 1990–2003. Han blev advokat första gången 1998 och har adjungerat på Hovrätten för Övre Norrland 2003 samt tjänstgjort som sekreterare på Arbetsdomstolen. Under tiden 2004 till och med oktober 2022 har han varit verksam som åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM), sedan 2017 som chefsåklagare. Han är internationell penningtvättsexpert och har tjänstgjort som assessor för FATF i Paris samt varit anställd av Caymanöarnas regering under 2019–2020 som rådgivare i dessa frågor. På EBM har han varit ansvarig för bland annat bitcoin- och brottsutbytesfrågor samt internationellt samarbete.

Jan åtar sig uppdrag som försvarsadvokat (även ekobrott) och målsägandebiträde. Han har åtar sig vidare tvistemål, viss affärsjuridik och arbetsrätt.

Kontaktuppgifter: