Mathilda Blom studerade juridik vid Lunds och Stockholms universitet och tog sin jur.kand år 2014. Samma år anställdes hon av Advokatfirman Althin, där hon arbetade fram till september 2018. I oktober 2018 anställdes hon vid Olsson Lilja Advokater. 

Mathilda åtar sig uppdrag som försvarsadvokat, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i familjemål. 

Kontaktuppgifter: