Olsson Lilja Advokater är en advokatbyrå med inriktning på brottmål. Vi finns på Kungsholmen i Stockholm men verkar över hela landet. Byrån startades i början av 2018 av advokat Henrik Olsson Lilja som under många år arbetat som delägare med advokat Peter Althin.

Vi är en modern byrå med digital inriktning och arbetar helt papperslöst. Vi tror att kunskap om den digitala utvecklingen gör oss till bättre advokater samtidigt som det bidrar till att skapa en attraktiv arbetsplats för våra anställda.