Tjänster

Försvarsadvokat

Du som är misstänkt för brott har i de allra flesta fall rätt till en försvarsadvokat. Du har också rätt att begära en specifik advokatbyrå och advokat som ditt ombud.

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för ett allvarligare brott har du rätt till ett målsägandebiträde som företräder dig före, under och efter rättegången

Ekobrott

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsnamn för en rad olika brott som bokföringsbrott, skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman, oredlighet mot borgenär, mutbrott, penningtvätt, företagsbot m.m.

Socialrätt

Vi på Olsson Lilja hjälper dig som är behov av ombud eller juridisk rådgivning i familj, förvaltnings- och migrationsmål.
Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig 
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs mer här.
Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du något eller behöver du hjälp? Maila eller ring så återkommer vi så snart vi kan.

info@olssonlilja.se

+46 (0) 8-27 71 81

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81