Utbildning

Erfarenhet och kunskap är en oslagbar kombination. Det vi själva studerat och varit med om i rättssalen under 25 år lär vi ut till andra. Vi håller regelbundet föreläsningar för advokater, företag och myndigheter.

Kurs i straff- och processrätt

Kunskap om materiell och processuell juridik är fundamentalt för en skicklig prestation i domstol. Våra kurser täcker hela rättegångsprocessen och sträcker sig därmed från förhandling vid tingsrätt till hovrätt och Högsta domstolen.

Kurs i ekobrott

Ekonomisk brottslighet är ett komplext område och kräver både juridisk och ekonomisk kunskap. Vi deltar aktivt i utvecklingsarbetet genom att ansvara för Advokatsamfundets ekobrottsutbildning.

Kurs i digital hantering

Vi tror på att arbeta digitalt. Det är ett stort steg att arbeta med digitala förundersökningsprotokoll. När väl steget är taget finns det bara fördelar. Förutom att du hittar information snabbare upptäcker du att materialet lätt kan presenteras i domstol.

Kurs i retorik

Retorik är en av advokatens viktigaste verktyg för framgång i rättssalen. Ändå är detta verktyg eftersatt i Sverige. Sakframställningen görs ofta på ett opedagogiskt sätt med entonig röst. Korsförhören saknar strategi och är dessutom ointressanta att lyssna på. Pläderingen varken lyfter eller övertygar. Vad som sägs är viktigt, men hur det framförs kan många gånger vara lika avgörande. 

Övriga kurser

Vi erbjuder speciellt utformade utbildningar för exempelvis advokatbyråer, organisationer och företag. Det kan röra sig om såväl heldags- som lunchföreläsningar 

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81