Maryam Arfaoui studerade juridik vid Uppsala universitet och har läst en termin vid Université Panthéon-Assas, Paris.

Maryam har specialiserat sig inom bl.a. straffrätt och rättspsykologi. Hon har även grundat plattformen Juridikbanken. Utöver det är Maryam ordförande för Svenska Avdelning av Internationella Juristkommissionen, en internationell organisation med fokus på mänskliga rättigheter. Efter uppsatspraktik på Olsson Lilja Advokater anställdes Maryam som jurist på byrån.

Maryam arbetar inom byråns samtliga områden, vilket innebär att hon åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV).

Maryam talar svenska, engelska, arabiska och franska.

Kontaktuppgifter: