Ingrid Öhrn

Advokat

Ingrid Öhrn studerade och tog sin juristexamen vid Stockholms universitet, med specialkurser i straffrätt och internationell rätt. Under studierna arbetade och praktiserade hon på Olsson Lilja Advokater. Hon har också arbetat på KPMG inom financial legal services, där hennes främsta intresse var penningtvättsregelverket. Hon skrev sitt examensarbete om näringspenningtvätt.  

Efter studierna arbetade Ingrid på en annan humanjuridisk advokatbyrå i Stockholm. I oktober 2021 anslöt hon sig till Olsson Lilja Advokater.

Ingrid åtar sig uppdrag som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV).

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81