Linnéa Bertlin

Biträdande jurist

Linnéa Bertlin studerade och tog sin juristexamen vid Stockholms universitet. Under studietiden fördjupade hon sig inom både aktiemarknadsrätt och straffprocess. Vidare är Linnéa specialiserad på det kriminaltekniska området, inom vilket hon skrev sitt examensarbete om DNA-bevisningens brister.

Parallellt med sina studier arbetade Linnéa som sommarnotarie på annan advokatbyrå och genomförde sin uppsatspraktik på Olsson Lilja Advokater. Efter uppsatspraktiken anställdes Linnéa som jurist på byrån.

Linnéa arbetar inom byråns samtliga områden, vilket innebär att hon åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV). 

Linnéa Bertlin

Biträdande jurist
linnea@olssonlilja.se +46 (0) 76-345 54 60
Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81