Maryam Arfaoui studerade juridik vid Uppsala universitet och har läst en termin vid Université Panthéon-Assas, Paris.

Maryam har specialiserat sig inom bl.a. straffrätt och rättspsykologi. Utöver det har hon grundat plattformen Juridikbanken. Efter uppsatspraktik på Olsson Lilja Advokater anställdes Maryam som jurist på byrån.

Maryam arbetar inom byråns samtliga områden, vilket innebär att hon åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV).

Maryam talar svenska, engelska, arabiska och franska.

Kontaktuppgifter: