Samuel Lorent

Jurist

Samuel Lorent studerade vid Stockholm universitet och Université Jean Moulin, Lyon. 

Innan juristprogrammet arbetade Samuel som produktionsledare och producent inom film- och TVbranschen. Under studietiden vid Stockholms universitet specialiserade han sig inom bl.a. processrätt. Parallellt med studierna praktiserade Samuel återkommande på Olsson Lilja Advokater.

Samuel arbetar inom byråns samtliga områden, vilket innebär att han åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskilt företrädare för barn i brottmål, samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV). 

Samuel talar svenska, engelska och franska.

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81