Försvarsadvokat

Försvarsadvokat i Stockholm och övriga Sverige

När du är misstänkt för brott har du i de allra flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du har rätt att begära den advokatbyrå eller advokat du vill ska företräda dig. Det gör du genom att informera polisen eller åklagaren om vem du helst vill ha.

En offentlig försvarare ersätts av staten. Huvudregeln är att den som döms för brott ska återbetala försvararkostnaderna till staten. Detta beror på vilket brott du döms för, din personliga och ekonomiska situation, utfallet i målet samt ev. påföljd. Domstolen kan bestämma att du ska betala tillbaka hela, delar av eller inget av försvararkostnaderna. Om du saknar inkomst eller döms till längre fängelsestraff bärs kostnaden normalt av staten.

Våra advokater åtar sig uppdrag som försvarsadvokat i alla typer av brottmål. Vi på Olsson Lilja Advokater gör alltid vårt yttersta för att tillvarata dina intressen och ser till att du får en rättvis behandling av polis, åklagare och domare. Oavsett målets storlek har du alltid med dig en advokat eller biträdande jurist vid polisförhör och andra viktiga utredningsåtgärder. Vi strävar alltid efter att erbjuda det bästa möjliga försvaret för våra klienter.

Vem har rätt till en offentlig försvarare?

Om du är misstänkt för brott och är anhållen eller häktad har du alltid rätt till en offentlig försvarare. Du har också rätt till en försvarare om du är misstänkt för ett brott för vilket det lägsta stadgade straffet är fängelse i sex månader.

Därutöver har du rätt till försvar om:

  • det behövs med hänsyn till utredningen av brottet,
  • det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter och/eller villkorlig dom, eller
  • det föreligger särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Det är domstolen som bedömer om du har rätt till en offentlig försvarare enligt någon av de sistnämnda tre punkterna. Om du är osäker på vad som gäller kan du ta kontakt med oss på Olsson Lilja Advokater innan du begär offentlig försvarare. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Förhör

Som misstänkt för brott bör du aldrig förhöras av polis utan en försvarsadvokat närvarande. Om du blivit delgiven misstanke och fått en kallelse till förhör kan du ringa till polisen och uppge vilken advokatbyrå eller advokat du vill ha. Polisen meddelar därefter domstolen, som fattar beslut om att förordna advokaten för dig.

Om du har fått förordnat en försvarare från oss på Olsson Lilja Advokater kommer vi att prata igenom ärendet med dig innan förhöret. Vi går igenom hur det går till på ett polisförhör och är sedan med dig under förhöret. Vi tillvaratar din rätt och sköter kontakten med polis, åklagare och domstol.

Ibland kallar polisen till förhör utan att delge misstanke om brott. Om du går på ett polisförhör och delges misstanke om brott under förhöret kan du säga att du inte vill fortsätta förhöret utan att ha en försvarare närvarande. Du kan meddela polisen på plats vilken advokat du önskar. Kom ihåg att du som misstänkt aldrig är tvingad att svara på polisens frågor vid ett förhör.

Byte av offentlig försvarare

Om du har fått en försvarsadvokat som du är missnöjd med kan du begära byte. Du ska då skicka en begäran om byte till domstolen. I din begäran ska du beskriva varför du är missnöjd och vill byta. Det är en bra idé att först ta kontakt med den advokat som du vill byta till.

Det är inte alltid som domstolen beviljar begäran om byte. Om du vill byta till en advokat hos oss på Olsson Lilja Advokater är du välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig att se över möjligheterna att byta.

Privat försvarare

Du som inte har rätt till en offentlig försvarare kan anlita en privat försvarare. Du kan också anlita en privat försvarare om du vill byta din offentliga försvarare till någon annan, men domstolen inte tillåter det. En annan situation när privat försvar kan bli aktuellt är vid resningsansökningar.

Vid anlitande av en privat försvarare betalar du själv för advokatens arbete. Hur mycket det kostar beror bland annat på hur mycket tid som uppdraget kräver.

Misstänkt för brott – vanliga frågor:

Sidans innehåll

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig 
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs mer här.
Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du något eller behöver du hjälp? Maila eller ring så återkommer vi så snart vi kan.

info@olssonlilja.se

+46 (0) 8-27 71 81

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81