Målsägandebiträde

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett allvarligare brott har du rätt till ett målsägandebiträde som företräder dig före, under och efter rättegången. Du kan själv begära vilken advokatbyrå eller advokat/jurist som du vill ha som målsägandebiträde.

Om du vill ha stöd under hela processen och vara säker på att dina rättigheter tillvaratas bör du redan vid första kontakt med polisen säga att du vill ha ett målsägandebiträde från Olsson Lilja Advokater. Med oss som ditt målsägandebiträde har du någon att vända dig till under hela processen, det vill säga inför, under och efter såväl polisförhör som eventuella rättegångar.

Att göra en polisanmälan

Om du har utsatts för ett brott bör du anmäla det till polisen så snart som möjligt. En tidig anmälan underlättar arbetet i att säkra bevisning och gör det lättare för dig och eventuella vittnen att i förhör återge vad som hänt. En polisanmälan är nödvändig för att polis och åklagare ska kunna utreda brottet och för att du ska kunna söka ersättning (skadestånd). Det kan kännas väldigt jobbigt att göra en polisanmälan. Kom ihåg att du kan ringa oss på Olsson Lilja Advokater för kostnadsfri rådgivning både inför och efter att du gjort en anmälan. Vi hjälper dig hela vägen.

Om det har gått lång tid sedan brottet begicks

För många brott finns preskriptionstider, vilket innebär att gärningspersonen efter en viss tid inte längre kan dömas för brottet. Det går fortfarande att göra en polisanmälan även om preskriptionstiden har löpt ut, men det blir i regel ingen domstolsprocess.

Vilken preskriptionstid som gäller beror på hur allvarligt brottet är. För vissa mycket allvarliga brott, såsom våldtäkt och grov våldtäkt mot personer under 18 år, finns ingen preskriptionstid. För misshandel är preskriptionstiden fem år och för grov misshandel tio år. Brott som anses vara mindre allvarliga, såsom ofredande, har en preskriptionstid på två år.

Det kan vara bra att komma ihåg att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn börjar löpa från det att målsäganden fyllt 18 år. Detta innebär till exempel att om du som barn har utsatts för sexuellt ofredande, för vilket preskriptionstiden är fem år, löper preskriptionstiden ut först när du fyller 23. 

Förundersökning

Efter polisanmälan beslutar polis och åklagare om de ska starta förundersökning. Under förundersökningen samlas bevisning in. Polis och åklagare förhör dig som blivit utsatt för brottet, eventuella vittnen samt den misstänkte. När förundersökningen är klar beslutar åklagaren om att väcka åtal eller inte. Förundersökningsledaren kan också välja att lägga ner förundersökningen om bevisningen inte anses räcka. Det går dock att begära omprövning av nedläggningsbeslutet, vilket ditt målsägandebiträde kan hjälpa dig med.

Vem har rätt till ett målsägandebiträde?

Du har rätt till målsägandebiträde om du har utsatts för ett allvarligt brott eller om det av någon annan anledning finns ett särskilt behov av biträde. Alla sexualbrott ger i regel rätt till målsägandebiträde. Några exempel på andra brott som ger rätt till målsägandebiträde är misshandel, vållande till kroppsskada, olaga frihetsberövande, olaga tvång, grov kvinnofridskränkning och äktenskapstvång. Om du har blivit utsatt för brott och är osäker på din rätt till målsägandebiträde är du välkommen att kontakta oss på Olsson Lilja Advokater för kostnadsfri rådgivning. 

Vad gör ett målsägandebiträde?

Den som är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå kan förordnas som målsägandebiträde. Målsägandebiträdes uppgift är att ta tillvara målsägandens intressen och att driva eventuella skadeståndsanspråk. Biträdet är med dig vid förhör och är till stöd under förundersökning och rättegång. 

Privat ombud

I vissa situationer kan domstolen bedöma att du inte har rätt till målsägandebiträde. I sådana situationer har du alltid rätt att anlita ett privat ombud. I dessa fall måste du i regel själv stå för ombudskostnaderna.

Byte av målsägandebiträde

Det finns möjlighet att begära byte av målsägandebiträde om du är missnöjd med den som företräder dig. Ett byte av målsägandebiträde beslutas av domstolen, om det finns särskilda skäl. Det är en bra idé att ta kontakt med den jurist som du vill byta till, innan du begär byte.

Det är inte alltid att domstolen beviljar begäran om byte.  Om du vill byta målsägandebiträde till någon av oss på Olsson Lilja Advokater är du välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig att se över dina möjligheter att byta.

Hur mycket kan jag få i skadestånd?

Om gärningspersonen döms kan du ofta få skadestånd på grund av det brott du utsatts för. Hur stort skadestånd som döms ut varierar från brott till brott. Du kan kräva ersättning för bl.a. skadade kläder, stulna/förstörda saker, sjukhuskostnader, samtalsterapi och inkomstförlust. Ersättning ges också för kränkning samt sveda och värk. Med sveda och värk menas fysiska eller psykiska besvär. Kränkningsersättning ges för vissa typer av brott där den personliga integriteten anses ha kränkts. Hur mycket ersättning du får beror på omständigheterna i det enskilda fallet och hur allvarligt brottet anses ha varit.

Sidans innehåll

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig 
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs mer här.
Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du något eller behöver du hjälp? Maila eller ring så återkommer vi så snart vi kan.

info@olssonlilja.se

+46 (0) 8-27 71 81

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81