Om du har blivit utsatt för ett allvarligare brott har du rätt till ett målsägandebiträde som företräder dig före, under och efter rättegången.

Om du vill ha stöd under hela processen och vara säker på att dina rättigheter tillvaratas kan du redan vid första kontakt med polisen säga att du vill ha någon från Olsson Lilja Advokater. Med oss som ditt målsägandebiträde har du någon att vända dig till under hela processen, det vill säga inför, under och efter såväl polisförhör som eventuella rättegångar.

Följande gäller:

  •  När du har utsatts för för brott har du rätt till ett målsägandebiträde.
  • Du har också rätt att själv begära vilken advokatbyrå eller advokat som du vill ska företräda dig. Du kan informera polisen eller åklagaren om vem du helst vill ha. Det kan du exempelvis göra i samband med förhör.
  • Efter en förundersökning fattar en åklagare beslut om huruvida fallet ska gå vidare till domstol eller läggas ner. Om fallet går vidare till domstol är det tingsrätten som slutligen utser din advokat.
  • I de allra flesta fall står staten för dina ombudskostnader.