Olof Bexell studerade och tog examen i juridik vid Uppsala universitet 2013. Olof började arbeta hos Olsson Lilja advokater i december 2021 och arbetade innan dess fem år med brottmål på Advokatfirman Defens. Mellan 2013 och 2016 arbetade Olof på familjerättslig byrå med inriktning ekonomisk familjerätt och privaträttsliga tvister.

Innan Olof utbildade sig till jurist arbetade han på reklambyrå i Stockholm som projektledare och copywriter.

Olof åtar sig uppdrag som försvarsadvokat (även ekobrott), målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål samt som ombud i förvaltningsrättsliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV). Givet Olofs bakgrund inom ekonomisk familjerätt åtar han sig även uppdrag som ombud i tvister rörandes arv och skilsmässa.

Kontaktuppgifter: