Olof Bexell studerade och tog examen i juridik vid Uppsala universitet 2013. Olof började arbeta hos Olsson Lilja advokater i december 2021 och arbetade innan dess fem år med brottmål på en annan advokatbyrå i Stockholm. Mellan 2013 och 2016 arbetade Olof på familjerättslig byrå med inriktning ekonomisk familjerätt och privaträttsliga tvister.

Innan Olof utbildade sig till jurist arbetade han på reklambyrå i Stockholm som projektledare och copywriter.

Olof åtar sig främst uppdrag som försvarsadvokat (även ekobrott), målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål. Olof agerar även som ombud i förvaltningsrättsliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

Kontaktuppgifter: