Fredrika Ekman

Advokat

Fredrika Ekman studerade juridik vid Lunds Universitet och hennes juristexamen innefattar även en termins studier vid University of Melbourne, Australien. 

Utöver specialkurser inom straff- och processrätt, bevisvärdering, vittnespsykologi samt ekonomisk brottslighet, har Fredrika tillgodogjort sig relevant arbetslivserfarenhet. Hon har praktiserat på åklagarmyndigheten, tjänstgjort som sommarnotarie på Kammarrätten i Stockholm och arbetat på Förvaltningsrätten i Stockholm. Efter uppsatspraktik på Olsson Lilja Advokater anställdes Fredrika som jurist på byrån.

Fredrika fördjupade sina straffprocessuella kunskaper genom sitt examensarbete En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör – En studie av straffprocessens skyddsobjekt”.

Fredrika åtar sig uppdrag som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV).

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81