Henrik Olsson Lilja

Advokat & delägare

Henrik Olsson Lilja studerade juridik och ekonomi vid Stockholms universitet och tog sin examen år 1993. Under åren 1994 – 2018 arbetade han på Peter Althins advokatfirma, varav de sista 14 åren som delägare.

Henrik arbetar uteslutande med brottmål och undervisar även advokater i straffrätt och retorik. Han är huvudansvarig för advokatsamfundets ekobrottsutbildning och återkommande författare i advokatsamfundets remissarbete. Henrik är författare till Blendows expertkommentarer och var expert i utredningen om villkorlig frigivning (SOU 2017:61). Henrik var även expert i utredningen "Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter" (SOU 2020:16).

Henrik åtar sig uppdrag som försvarsadvokat (även ekobrott) och målsägandebiträde. Han biträder även företag med analyser och rättsutlåtanden.

Referenser

  • Jonas Olbe, Advokatsamfundet
  • Carolina Landys, Advokatfrman Vinge
  • Zilla Hirsch, Åklagarmyndigheten
  • Staffan Engström, Blendow
  • Per Furumo, Per Furumo Voice and Message AB
Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81