Simon Kjellstrand

Advokat

Simon Kjellstand studerade och tog sin examen i juridik vid Lunds universitet och har även läst kriminologi vid Mittuniversitetet. Inom ramen för juristprogrammet studerade han dessutom en termin vid University of Western Australia.

Simon har tidigare tjänstgjort på domstol och inom Kriminalvården. Vidare är han specialiserad på det kriminaltekniska området, inom vilket han även föreläser på juristprogrammet vid Stockholms universitet samt skrev sitt examensarbete ”Skoskyldig – En kritisk granskning av NFC:s skoavtrycksundersökningar och domstolarnas hantering av desamma som bevisning”.

Simon åtar sig uppdrag som försvarsadvokat (även ekobrott), målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål samt ombud i ärenden som rör socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV).

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81