Kontakta oss

Olsson Lilja Advokater är en advokatbyrå med inriktning på brottmål. Våra brottmålsadvokater har många års erfarenhet och har varit ombud i flera av Sveriges största och mest uppmärksammade brottmål.

Kontakta oss

Vår filosofi är att ständigt utvecklas

På så sätt kvalitetssäkrar vi vår kunskap. Vi undervisar därför andra advokater i straff- och processrätt samt retorik. Strävan efter att utvecklas gynnar våra klienter och skapar dessutom en attraktiv arbetsplats för våra anställda. Genom vår kunskap möter vi också domstolarnas högt ställda krav på oss som brottmålsadvokater.

Läs om våra utbildningar

Aktuellt