Olsson Lilja Advokater är en nystartad advokatbyrå i Stockholm med 25 års erfarenhet av brottmål. Vi är och har varit ombud i många av Sveriges största och mest uppmärksammade brottmål.

Vår filosofi är att ständigt utvecklas

På så sätt kvalitetssäkrar vi vår kunskap. Vi undervisar därför andra advokater i straff- och processrätt samt retorik. Strävan efter att utvecklas gynnar våra klienter och skapar dessutom en attraktiv arbetsplats för våra anställda. Genom vår kunskap möter vi också domstolarnas högt ställda krav på oss som ombud.

Läs om våra utbildningar

Aktuellt