Försvarsadvokat

Du som är misstänkt för brott har rätt till en försvarsadvokat. Du har också rätt att begära en specifik advokatbyrå och advokat som ditt ombud.

Läs mer om försvarsadvokat

Ekobrott

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsnamn för en rad olika brott som bokföringsbrott, skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman, oredlighet mot borgenär, mutbrott, penningtvätt, företagsbot m.m. Vi företräder både privatpersoner och företag inom dessa områden. Vi undervisar inom ekobrott och har huvudansvaret för advokatsamfundets ekobrottsutbildningar.

Läs mer om ekobrott

Målsägandebiträde

Om du har blivit utsatt för ett allvarligare brott har du rätt till ett målsägandebiträde som företräder dig före, under och efter rättegången.

Läs mer om målsägandebiträde

Övriga juridiska områden

Olsson Lilja hjälper även dig som är behov av ombud eller juridisk rådgivning i familje-, social- och migrationsmål. Du kan exempelvis kontakta oss om du behöver juridiskt stöd under en skilsmässa eller vid en eventuell tvist om vårdnad, boende och/eller umgänge av barn. Om du genomgår en utredning om tvångsvård eller i övrigt behöver stöd under en förvaltningsrättslig process kan våra jurister bistå dig med juridisk kompetens och erfarenhet. Likaså om du genomgår en asylutredning eller i övrigt behöver juridiskt ombud under en migrationsprocess.